previous pauseresume next

کمیته" کاهش مرگ و میر زودهنگام گروه سنی ۷۰-۳۰ سال "

کمیته" کاهش مرگ و میر زودهنگام گروه سنی ۷۰-۳۰ سال  "

در تاریخ۹۷/۵/۲۴   برگزار گردید.

گزارش کارگاه آموزشي" اختلالات عملکرد جنسی در دوران میانسالی "

کارگاه آموزشي" اختلالات عملکرد جنسی در دوران میانسالی  "

ويژه  کاردان، کارشناس مامایی و پزشکان در تاریخ ۱۴،۲۱/۵/۹۷   برگزار گردید.

برگزاری جلسه هماهنگی واحد سلامت خانواده (سلامت مادران) با حضور سرکار خانم دکتر صادق

برگزاری جلسه هماهنگی واحد سلامت خانواده ( برنامه سلامت مادران) با حضور سرکار خانم دکتر صادق و سرکار خانم پور اشرف در تاریخ ۹۷/۵/۱۱

بزرگداشت روز جهانی ماما

برگزاری پایگاه سیار به مناسبت روز جهانی ماما

پنجم ماه می‌مصادف با ۱۵ اردیبهشت، روز جهانی ماما نامگذاری شده است. برای اولین بار در سال ۱۹۸۰ این روز به عنوان روز جهانی ماما پیشنهاد گردید و سپس از سال ۱۹۹۲ به صورت رسمی‌اعلام شد. هدف از بزرگداشت روز جهانی ماما افزایش آگاهی و تبادل اطلاعات ما بین ایشان در راستای سلامتی مادر و نوزاد است.

شعار هفته ملی سلامت مردان

شعار هفته ملی سلامت مردان"ورزش کلید طلایی سلامت مردان"

هفته ملی سلامت بانوان ایرانی-مهرماه ۹۶

هفته تکریم سالمندان

روز جهانی سالمند با شعار آینده ای بهتر با مشارکت سالمندان 

کارگاه آموزشي"بسته خدمات نوین سلامت سالمندان" ویژه پزشکان

کارگاهآموزشي"بسته خدمات نوین سلامت سالمندان"ويژهپزشکاندر تاریخ۴و۹۶/۳/۳برگزار گردید.

کارگاه آموزشي"بسته خدمات نوین سلامت سالمندان" ویژه بهورزان

بسمه تعالیکارگاهآموزشي"بسته خدمات نوین سلامت سالمندان"ويژهبهورزان در تاریخ ۹۶/۲/۲۰,۲۱ برگزار گردید.طی این جلسات در خصوص راهنمای مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان ،ارزیابی و طبقه بندی فشارخون بالا،دیابت،اختلالات تغذیه ای ،سقوط و عدم تعادل،افسردگی واختلالات چربی خون و.......به کلیه بهورزانآموزش لازم داده شد و در پایان هر مبحث یک سوال کار عملی مطرح و نحوه ارزیابی و طبقه بندی و اقدامات طبق سامانه نرم افزاری سیب مرور گردید

کارگاه آموزشي"بسته خدمات نوین سلامت سالمندان" ویژه مراقبین سلامت

کارگاهآموزشي"بسته خدمات نوین سلامت سالمندان"ويژهمراقبین سلامتدر تاریخ ۹۶/۲/۱۲,۱۳ برگزار گردید.طی این جلسات در خصوص راهنمای مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان ،ارزیابی و طبقه بندی فشارخون بالا،دیابت،اختلالات تغذیه ای ،سقوط و عدم تعادل،افسردگی واختلالات چربی خون و.......به ۹۴نفر از مراقبین سلامت آموزش لازم داده شد و در پایان هر مبحث یک سوال کار عملی مطرح و نحوه ارزیابی و طبقه بندی و اقدامات طبق سامانه نرم افزاری سیب مرور گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان لنجان RSS