previous pauseresume next

بزرگداشت روز جهانی ماما

برگزاری پایگاه سیار به مناسبت روز جهانی ماما

پنجم ماه می‌مصادف با ۱۵ اردیبهشت، روز جهانی ماما نامگذاری شده است. برای اولین بار در سال ۱۹۸۰ این روز به عنوان روز جهانی ماما پیشنهاد گردید و سپس از سال ۱۹۹۲ به صورت رسمی‌اعلام شد. هدف از بزرگداشت روز جهانی ماما افزایش آگاهی و تبادل اطلاعات ما بین ایشان در راستای سلامتی مادر و نوزاد است.

شعار هفته ملی سلامت مردان

شعار هفته ملی سلامت مردان"ورزش کلید طلایی سلامت مردان"

هفته ملی سلامت بانوان ایرانی-مهرماه ۹۶

هفته تکریم سالمندان

روز جهانی سالمند با شعار آینده ای بهتر با مشارکت سالمندان 

کارگاه آموزشي"بسته خدمات نوین سلامت سالمندان" ویژه پزشکان

کارگاهآموزشي"بسته خدمات نوین سلامت سالمندان"ويژهپزشکاندر تاریخ۴و۹۶/۳/۳برگزار گردید.

کارگاه آموزشي"بسته خدمات نوین سلامت سالمندان" ویژه بهورزان

بسمه تعالیکارگاهآموزشي"بسته خدمات نوین سلامت سالمندان"ويژهبهورزان در تاریخ ۹۶/۲/۲۰,۲۱ برگزار گردید.طی این جلسات در خصوص راهنمای مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان ،ارزیابی و طبقه بندی فشارخون بالا،دیابت،اختلالات تغذیه ای ،سقوط و عدم تعادل،افسردگی واختلالات چربی خون و.......به کلیه بهورزانآموزش لازم داده شد و در پایان هر مبحث یک سوال کار عملی مطرح و نحوه ارزیابی و طبقه بندی و اقدامات طبق سامانه نرم افزاری سیب مرور گردید

کارگاه آموزشي"بسته خدمات نوین سلامت سالمندان" ویژه مراقبین سلامت

کارگاهآموزشي"بسته خدمات نوین سلامت سالمندان"ويژهمراقبین سلامتدر تاریخ ۹۶/۲/۱۲,۱۳ برگزار گردید.طی این جلسات در خصوص راهنمای مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان ،ارزیابی و طبقه بندی فشارخون بالا،دیابت،اختلالات تغذیه ای ،سقوط و عدم تعادل،افسردگی واختلالات چربی خون و.......به ۹۴نفر از مراقبین سلامت آموزش لازم داده شد و در پایان هر مبحث یک سوال کار عملی مطرح و نحوه ارزیابی و طبقه بندی و اقدامات طبق سامانه نرم افزاری سیب مرور گردید.

هفته ملی سلامت مردان ایران

شعار هفته ملی سلامت مردان ایران: «آیا در مسابقه سلامت برنده اید؟»روز شمار هفته ملی سلامت مردان ایران به شرح زیر میباشد:

همایش کشوری پیشگیری ازحوادث وتصادفات رانندگی

درراستای اجرای طرح کشوری پیشگیری ازحوادث وتصادفات رانندگی بارویکردکاهش میزان مرگ ومیرجوانان ۱۸تا۲۹ سال صبح امروز۲۵ بهمن ماه اولین دوره آموزشی کشوری یکروزه باحضورکارشناسان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی.کارشناسان سلامت جوانان ۱۰ دانشگاه منتخب کشورونیزکارشناسان سلامت جوانان شهرستان های استان اصفهان درشهرستان لنجان(منطقه پایلوت طرح درحوزه معاونت بهداشتی استان) برگزارشد.

کارگاه آموزشي"شیوه زندگی سالم در سالمندی"

ويژه مراقبین سلامت در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۲ ,۱۳ برگزار گردید.طی این جلسه در خصوص مباحث تغذیه ،ارتباط با سالمند،پیشگیری از سقوط ،بی اختیاری ادراری و پوکی استخوان و بهداشت دهان و دندان و.......به ۹۱ نفر از مراقبین سلامت آموزش لازم داده شد و نحوه برگزاری جلسات آموزش سالمندان در خانه های بهداشت و ارسال آمار پیشگیری از سقوط مرور گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان لنجان RSS