previous pauseresume next

جشن روز بهورز

در این مراسم ضمن اجرای برنامه های شاد از جمله اجرای موسیقی ،مسابقه ،شعر و...به مربیان وبهورزان نمونه شهرستان ها لوح تقدیر و جوایزی اهدا گردید.همچنین به بهورزان و مربیان نمونه کشوری نیز لوح تقدیر اهداشد.این مراسم  با پذیرایی و صرف ناهار پایان یافت