previous pauseresume next

شعار و روزشمار هفته ملی سلامت بانوان ایرانی

پویش هفته ملی " سلامت بانوان ایران " همه ساله در هفته پایانی مهر ماه با هدف اطلاع رسانی و حساس سازی گروههای مختلف جامعه در خـصوص اولویتهای سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور ، برگزار می گردد

حرکت،برای سلامت زنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عناوین و محورهای اطلاع رسانی و آموزش در روزهای هـفته ملی سلامت بانوان ایران درسال ۹۷ به شـرح زیر می باشد :

سه شنبه  ۲۴ مهر

فعالیت جسمانی زنان ، در هر زمان و هر مکان

چهارشنبه   ۲۵ مهر

قلیان پدیده ای تلخ و زیانبار در زندگی زنان

پنجشنبه   ۲۶ مهر

زنان مدیران تغذیه خانواده از مزرعه تا سفره

جمعه   ۲۷  مهر

استفاده بهینه از شبکه های اجتماعی و کاهش آسیب های آن

شنبه   ۲۸  مهر

سرطان های زنان قابل پیشگیری و درمان

یکشنبه  ۲۹  مهر

تأمین حقوق سلامت زنان ، ضامن سلامت خانواده

دوشنبه   ۳۰ مهر

پیشگیری ازرفتارهای پرخطر و عفونت های آمیزشی