previous pauseresume next

هفته ملی سلامت مردان ایران

روز شمار هفته ملی سلامت مردان ایرانتاریخعناوین روزهاموضوعات محوریفعالیت های پیشنهادی۱/۱۲/۹۵شیوه زندگی سالم- تغذیه سالم- فعالیت بدنی مناسب- پرهیز از مصرف دخانیات و الکل و اعتیاد- جلب سایر بخش ها و انجمن های علمی مرتبط (شاخه های استانی انجمن اورولوژی، پزشکان عمومی، فدراسیون های ورزشی، صدا و سیما، روزنامه ها، شهرداری و...)- ارائه خدمات سلامت مردان به ویژه خطرسنجی حوادث قلبی عروقی و اندازه گیری قد و وزن در مراکز بهداشتی درمانی یا محل کار و محل تجمع مردان- هماهنگی با شاخه استانی انجمن اورولوژی برای خدمات رایگان در این زمینه- نصب پوستر و اعلام روزهای هفته در بیلبوردها و بنرهای سطح شهر، توزیع تراکت و پمفلت مرتبط با مناسبت روزها در ادارات و سازمان ها و مدارس- برگزاری راهپیمایی، مسابقات ورزشی در مدارس پسرانه و ادارات- برگزاری جلسات سخنرانی در مجامع و ادارات و مدارس مرتبط با مناسبت روزها- موضوع انشا در دبیرستان های پسرانه مرتبط با مناسبت روزها- برگزاری مسابقات نقاشی، ورزشی، مقاله نویسی مرتبط با مناسبت روزها- برگزاری کمپین های رفتارهای متعارف- درج مقالات مرتبط با مناسبت روزها در جراید محلی- برگزاری مصاحبه با افراد ذیربط در صدا و سیما- برگزاری مسابقات خانوادگی، پیک نیک های سلامتی از طریق رابطین بهداشتی۲/۱۲/۹۵پیشگیری از حوادث ترافیکی- مرگ و میر، صدمات و معلولیت های جسمی و عوارض روانی ناشی از حوادث ترافیکی- آثار زیانبار اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی حوادث ترافیکی- ارتقای فرهنگ رانندگی و اصلاح رفتار رانندگی- پرهیز از رفتارهای پرخطر، ماجراجویانه و غرورآمیز در رانندگی- رعایت نکات ایمنی در رانندگی۳/۱۲/۹۵ارتقای سلامت روانی- پیشگیری از استرس های شغلی- افسردگی و اضطراب در مردان- ارتقای مهارت های زندگی- روابط بین فردی در خانواده۴/۱۲/۹۵پیشگیری از حوادث قلبی و عروقی و عوامل خطر آن- پیشگیری از سکته قلبی- پیشگیری از سکته مغزی- پیشگیری از فشارخون بالا، دیابت و دیس لیپیدمی- مراقبت های دوره ای و خطرسنجی حوادث قلبی عروقی۵/۱۲/۹۵ارتقای سلامت باروری مردان- مشکلات زناشویی- عفونت های آمیزشی و ایدز- علل مردانه ناباروری- اجتناب از رفتارهای پرخطر و ناسالم۶/۱۲/۹۵سلامت مردان و خانواده- سلامت مردان و افزایش کیفیت زندگی خانواده- روابط بین فردی در خانواده- نقش پدران در فرزند پروری- پای بندی به خانواده۷/۱۲/۹۵پیشگیری از حوادث شغلی- پیشگیری از صدمات ناشی از حوادث محیط کار- ارتقای ایمنی محیط کار  خواهشمند است دستور فرمائید در راستای فعالیت های ترویجی برای پیشگیری از بیمای های جسمی و روانی، معلولیت و مرگ و میر مردان با استفاده از پتانسیل های درون و برون بخشی به ویژه از طریق رسانه های جمعی و روزنامه های محلی اقدام گردد.گروه هدف، همه افراد آحاد جامعه به ویژه مردان و بالاخص جوانان و میانسالان در مراکز آموزشی، سربازخانه ها، محل کار و سایر مراکز تجمع می باشد.