previous pauseresume next

کارگاه آموزشي "مشاوره باروري سالم "با هدف آشنایی بهورزان

کارگاه آموزشي "مشاوره باروري سالم "با هدف آشنایی بهورزان شاغل در خانه هاي بهداشت تحت پوشش با اصول و مهارت های مشاوره باروری سالم در راستای سیاست های جدید جمعیتی در تاريخ ۲۴و۲۳/۸/۹۴ در شهرستان لنجان به مدت۶ ساعت برگزار گردید

کارگاه آموزشي "مشاوره باروري سالم "

کارگاه آموزشي "مشاوره باروري سالم "با هدف آشنایی پزشکان شاغل در مراکز بهداشتي ودرماني شهري و روستايي با اصول و مهارت های مشاوره باروری سالم در راستای سیاست های جدید جمعیتی در تاريخ ۹۴/۸/۲۱ در شهرستان لنجان به مدت ۶ ساعت برگزار گردید

برگزاری جلسه آموزشی سلامت خانواده ویژه بانوان شهر چمگردان

در تاریخ ۹۴/۸/۲۰ واحد سلامت خانواده باهمکاری شهرداری چمگردان جلسه آموزشی ویژه بانوان با موضوع تغییر شیوه زندگی و پیشگیری از بیماریهای قلبی در سالن اجتماعات فرهنگسرای فرزانگان چمگردان برگزار نمود.در این جلسه بانوان با راههای پیشگری از بیماریهای قلبی وسرطانهای شایع بانوان آشنا شده وپمفلت های مربوطه توزیع گردید

کمیته مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در شبکه بهداشت و درمان لنجان

در تاریخ ۹۴/۸/۱۹ واحد سلامت خانواده کمیته مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال و کمیته سلامت  کودکان رابا حضور اعضای کمیته در محل دفتر مدیریت برگزار نمود.در این جلسه ضمن بررسی موارد مرگ و میر اتفاق افتاده مربوط به شهرستان مداخلات و راهکارهای لازم جهت پیشگیری از موارد مشابه مطرح گردید. در ادامه جلسه ضمن بررسی نتایج پایش برنامه های سلامت کودکان  ، تاکید بر انجام تماس پوست با پوست مادر و نوزاد در ساعت اول تولد  خصوصا در اتاق عمل مطرح گردید

برنامه نمادین طرح سلامت دهان و دندان دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهرستان لنجان

در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت در زمینه بهداشت دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی ، شروع برنامه ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۷/۸/۹۴ در مدرسه حجت  (عج)زرین شهر  باحضور  فرماندار شهرستان  لنجان مدیریت آموزش و پرورش –رئیس شورای شهر زرین شهر- مدیریت و معاونت شبکه بهداشت و درمان  لنجان    افتتاح گردید 

کميته نظارت بر اعمال جراحي توبکتومي شهرستان لنجان

کميته نظارت بر اعمال جراحي توبکتومي شهرستان لنجان در تاريخ ۹۴/۸/۱۷  با حضور متخصصين در بيمارستان شهداي لنجان  برگزار گرديد  

کارگاه آموزشي "مشاوره باروري سالم "

کارگاه آموزشي "مشاوره باروري سالم "با هدف آشنایی پزشکان شاغل در مراکز بهداشتي ودرماني شهري و روستايي با اصول و مهارت های مشاوره باروری سالم در راستای سیاست های جدید جمعیتی در تاريخ ۹۴/۸/۱۶ در شهرستان لنجان به مدت۶ ساعت برگزار گردید

برگزاري جلسه آموزشي ويژه کاردان و کارشناسان بهداشت خانواده و مامايي شبکه بهداشت لنجان

واحدسلامت خانواده در تاريخ ۱۶و۱۷/۸/ ۹۴ کارگاه آموزشي ((بسته خدمتي خودارزيابي سلامت ميانسالان)) وي‍ژه کاردان و کارشناسان بهداشت خانواده و مامايي را با همکاري واحد مشارکت مردمي برگزار نمود در اين جلسه در خصوص بسته خدمتي نرم افزار موبايل و نحوه تکميل دفترچه هاي خودارزيابي سلامت ميانسالان،همراه با کار گروهي آموزش هاي لازم ارائه شد و در پايان ضمن انجام کار عملي در تکميل دفترچه ها، از فراگيران ارزشيابي به عمل آمد

برگزاری جلسه آموزشی ویژه بانوان زرین شهر

در تاریخ ۹۴/۸/۱۶ واحد سلامت خانواده شبکه بهداشت با همکاری فرهنگسرای شهرداری زرین جلسه آموزشی ویژه ۵۰نفر ازبانوان هنر جوی آن مرکز برگزارنمود ،دراین جلسه کارشناسان واحد سلامت خانواده در خصوص اهمیت مراقبتهای بارداری ،بارداریهای پرخطر وسیاستهای جدید باروری سالم .ومراقبتهای دوره میانسالی به ایراد سخن پرداخته ودر پایان پمفلتهای مربوطه توزیع گردید

جلسه سرشماری جمعیتی طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت شهرهای بالای۵۰ هزار نفر جمعیت شهرستان لنجان

جلسه سرشماری جمعیتی طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت  شهرهای  بالای۵۰ هزار نفر جمعیت شهرستان لنجان روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۸/۱۴ در محل دفتر مدیریت با حضور مدیریت شبکه و اعضا و نماینده شرکت برگزار گردید و در مورد روند انجام سرشماری بحث و تبادل نظر شد

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان لنجان RSS