previous pauseresume next

جلسه آموزشي ويژه رابطين ادارات

در راستاي  اطلاع رساني برنامه هاي سلامت خانواده در تاريخ ۹۳/۵/۳۰ جلسه آموزشي ويژه رابطين ادارات در سالن اجتماعات  آموزشگاه بهورزیشبکه بهداشت لنجان برگزارمي گردد. در اين جلسه آموزش در خصوص رويکرد هاي جديد باروري سالم .،سلامت ميانسالان و برنامه هاي سلامت سالمندان توسط کارشناسان واحد سلامت خانواده و کارشناس اداره ورزش وجوانان انجام خواهدشد

تغذيه باشير مادر يک عمر سلامتي

باتوجه به فرارسيدن هفته جهاني شير مادر واحد سلامت خانواده شبکه بهداشت  لنجان  در تاريخ ۳۰/۵/۹۳کمپين اطلاع رساني وي‍ژه مادراني که داراي فرزند زيريک سال هسستند، را در محل کلینیک مشاوره شیر مادر برگزار می نماید.لازم به ذکر است دراين جلسه از مادراني که در شيردهي فرزند خود موفق بوده اند تقدير بعمل خواهد آمد

جلسه آموزشی برنامه ميانسالان ویژه مسئولين امور بانوان ادارات شهرستان لنجان

جلسه آموزشی برنامه ميانسالان  ویژه مسئولين امور بانوان ادارات شهرستان لنجان با همکاري کمسيون امور بانوان فرمانداري لنجان در تاریخ۲۹ /۵/۹۳ ،در محل سالن اجتماعات فرمانداري شهرستان لنجان برگزار گردید

جلسه آموزشی رویکردهای جدید بهداشت باروری ویژه مسئولين امور بانوان ادارات شهرستان لنجان

جلسه آموزشی رویکردهای جدید بهداشت باروری ویژه مسئولين امور بانوان ادارات شهرستان لنجان با همکاري کمسيون امور بانوان فرمانداري لنجان در تاریخ۲۹ /۵/۹۳ ،در محل سالن اجتماعات فرمانداري شهرستان لنجان برگزار گردید.در اين جلسه در زمينه وضعیت جمعیت، باروری در ایران و استان اصفهان- جمعیت، چالش ها و پیشنهادها بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری- رویکردهای باروری سالم و فرزندآوری  توسط کارشناس برنامه باروري سالم وجمعيت شهرستان جهت حاضرين در جلسه توضيحاتي ارائه گرديد

کمیته تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت

صبح روز دوشنبه مورخ ۹۳/۵/۲۷ کمیته تحول در نظام سلامت در حوزه بهداشت و درمان در محل دفتر مدیریت با حضور اعضاء تشکیل گردید در این جلسه نحوه روند اجرای برنامه تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت و درمان بررسی بررسی شد

جلسه پزشک خانواده شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر

صبح روز دوشنبه مورخ ۹۳/۵/۲۷ جلسه پزشک خانواده شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر با حضور اعضاء در محل دفتر مدیریت برگزار گردید و تصمیمات نهایی اتخاذ گردید.

بازدید مدیریتی از مرکز بهداشتی درمانی فولادشهر

صبح روز یکشنبه مورخ ۹۳/۵/۲۶ بازدید مدیریتی توسط مسئولین واحدها و معاون بهداشتی و مدیر شبکه از مراکز بهداشتی و درمانی شهری فولادشهر انجام گرفت

کارگروه جامعه ایمن

صبح روز یکشنبه ۹۳/۵/۲۶ کارگروه جامعه ایمن در محل فرمانداری شهرستان با حضور فرماندار محترم ، مدیر شبکه و سایر اعضا تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

کمیته بیماریهای غیر واگیر

صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۵/۲۲ کمیته بیماریهای غیر واگیر بویژه در ارتباط با تالاسمی کمیته جامعه ایمن در محل دفتر مدیریت با حضور اعضاء برگزار گردید.

کمیته التور

صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۵/۲۲ کمیته التور با حضور اعضاء در محل دفتر مدیریت برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان لنجان RSS