previous pauseresume next

جلسه بررسی مشکلات و مسایل بهداشتی شهرهای زاینده رود و باغشاد

صبح روز یکشنبه مورخ ۹۳/۵/۱۹ جلسه بررسی مشکلات و مسایل بهداشتی شهرهای زاینده رود و باغشاد در محل شهرداری زاینده رود با حضور فرماندار محترم شهرستان جناب آقای مهندس سجاد ، مدیر شبکه و اعضای شوراهای اسلامی شهر زاینده رود و باغشاد برگزار می گردد

بازدید از مرکز روستایی کرچگان

صبح روز یکشنبه مورخ ۹۳/۵/۱۹ و بازدید مدیریتی از مرکز روستایی کرچگان توسط  مدیریت ، معاون بهداشتی و مسئولین واحدها انجام شد

کمیته مدیریت بحران

صبح روز سه شنبه مورخ ۹۳/۵/۱۴ کمیته مدیریت بحران شبکه با حضور اعضا در محل دفتر مدیریت برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه کارگروه پدافند غیر عامل بهداشت و سلامت

صبح روز دوشنبه مورخ ۹۳/۵/۱۳ جلسه کارگروه پدافند غیر عامل بهداشت و سلامت و بیولوژیک در ارتباط با تدابیر پیشگیری از بیماری مشترک انسان و دام (مشمشه)و بیماریهای متعلقه از آب و غذا با توجه به بحران خشکسالی در محل دفتر مدیریت با حضور اعضا برگزار و تدابیرلازم اتخاذ گردید

کمیته تحول نظام سلامت پزشک خانواده شهرهای زیر ۲۰ هزار

صبح روز یکشنبه کمیته تحول نظام سلامت پزشک خانواده شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر با حضور اعضا در محل دفتر مدیریت برگزار گردید.

کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

صبح روز شنبه مورخ ۹۳/۵/۴ کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با حضور اعضا در محل دفتر معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه با تشکیل اطاق فکر موضوعات مختلف مورد بحث و تبادل نطر قرار گرفت و پیشنهادات و راهکارهای مناسب ارایه گردید.

کمیته تحول نظام سلامت

صبح روز سه شنبه مورخ ۹۳/۴/۳۱ کمیته تحول نظام سلامت در ارتباط با اجرای طرح پزشک خانواده شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر با حضور اعضا در محل دفتر مدیریت برگزار گردید  و تصمیمات لازم در ارتباط با اجرای این طرح اتخاذ گردید.

جلسه مدیریت بحران شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان

جلسه مدیریت بحران شبکه بهداشت ظهر روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۴/۲۵ با حضور رئیس اداره دامپزشکی - معاون بهداشتی ، مسئول واحد مبارزه با بیماریها و مسئول واحد بهداشت محیط در محل دفتر مدیریت در ارتباط با تدابیر پیشگیری از بیماری هاری و بیماری مشترک بین انسان و دام (مشمشه) انجام شد و تدابیر لازم اتخاذ گردید

کارگروه سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان

صبح روز دوشنبه مورخ ۹۴/۴/۲۴ جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذای شهرستان با حضور فرماندار محترم شهرستان ، جناب آقای مهندس سجاد مدیر شبکه و سایر اعضاء در محل فرمانداری تشکیل گردید. در این جلسه در ارتباط با تحول نظام سلامت و موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر گردید

کمیته مرگ و میر نوزادان و کودکان

صبح روز سه شنبه مورخ ۹۳/۴/۲۴ کمیته مرگ و میر نوزادان و کودکان با حضور اعض ستاد شبکه و همچنین آقای دکتر نوریان متخصص کودکان در محل دفتر مدیریت برگزار گردید

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان لنجان RSS