previous pauseresume next

بازدید مدیریتی از مرکز بهداشتی درمانی فولادشهر

صبح روز یکشنبه مورخ ۹۳/۵/۲۶ بازدید مدیریتی توسط مسئولین واحدها و معاون بهداشتی و مدیر شبکه از مراکز بهداشتی و درمانی شهری فولادشهر انجام گرفت

کارگروه جامعه ایمن

صبح روز یکشنبه ۹۳/۵/۲۶ کارگروه جامعه ایمن در محل فرمانداری شهرستان با حضور فرماندار محترم ، مدیر شبکه و سایر اعضا تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

کمیته بیماریهای غیر واگیر

صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۵/۲۲ کمیته بیماریهای غیر واگیر بویژه در ارتباط با تالاسمی کمیته جامعه ایمن در محل دفتر مدیریت با حضور اعضاء برگزار گردید.

کمیته التور

صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۵/۲۲ کمیته التور با حضور اعضاء در محل دفتر مدیریت برگزار گردید

جلسه بررسی مشکلات و مسایل بهداشتی شهرهای زاینده رود و باغشاد

صبح روز یکشنبه مورخ ۹۳/۵/۱۹ جلسه بررسی مشکلات و مسایل بهداشتی شهرهای زاینده رود و باغشاد در محل شهرداری زاینده رود با حضور فرماندار محترم شهرستان جناب آقای مهندس سجاد ، مدیر شبکه و اعضای شوراهای اسلامی شهر زاینده رود و باغشاد برگزار می گردد

بازدید از مرکز روستایی کرچگان

صبح روز یکشنبه مورخ ۹۳/۵/۱۹ و بازدید مدیریتی از مرکز روستایی کرچگان توسط  مدیریت ، معاون بهداشتی و مسئولین واحدها انجام شد

کمیته مدیریت بحران

صبح روز سه شنبه مورخ ۹۳/۵/۱۴ کمیته مدیریت بحران شبکه با حضور اعضا در محل دفتر مدیریت برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

جلسه کارگروه پدافند غیر عامل بهداشت و سلامت

صبح روز دوشنبه مورخ ۹۳/۵/۱۳ جلسه کارگروه پدافند غیر عامل بهداشت و سلامت و بیولوژیک در ارتباط با تدابیر پیشگیری از بیماری مشترک انسان و دام (مشمشه)و بیماریهای متعلقه از آب و غذا با توجه به بحران خشکسالی در محل دفتر مدیریت با حضور اعضا برگزار و تدابیرلازم اتخاذ گردید

کمیته تحول نظام سلامت پزشک خانواده شهرهای زیر ۲۰ هزار

صبح روز یکشنبه کمیته تحول نظام سلامت پزشک خانواده شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر با حضور اعضا در محل دفتر مدیریت برگزار گردید.

کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

صبح روز شنبه مورخ ۹۳/۵/۴ کمیته درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با حضور اعضا در محل دفتر معاونت درمان برگزار گردید. در این جلسه با تشکیل اطاق فکر موضوعات مختلف مورد بحث و تبادل نطر قرار گرفت و پیشنهادات و راهکارهای مناسب ارایه گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان لنجان RSS