previous pauseresume next

سومین جلسه هماهنگی دستور العمل اجرایی برنامه پزشک خانواده

سومین جلسه هماهنگی دستور العمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی نسخه ۱۵ با حضور اعضای ستاد اجرایی در دفتر معاونت بهداشتی تشکیل گردید

کمیته فناوری اطلاعات و آمار تحول نظام سلامت پزشک خانواده

صبح روز شنبه کمیته آمار و رایانه تحول نظام سلامت پزشک خانواده در مورخ ۹۳/۴/۱۴ در محل دفتر مدیریت با حضور اعضا برگزار گردید

جلسه مسئولین امور عمومی کلیه مراکز

جلسه مسئولین امور عمومی کلیه مراکز با حضور مسئولین حسابداری - امور عمومی - گسترش در محل دفتر مدیریت برگزار گردید . در این جلسه پیرامون طرح تحول نظام سلامت در بهداشت مطالبی مطرح گردید.

مراسم تودیع و معارفه مسئول واحد بهداشت دهان و دندان

صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۳/۴/۱۲ مراسم تودیع آقای دکتر قنبری مسئول واحد بهداشت دهان و دندان شبکه و معارفه آقای دکتر ملکی در محل دفتر مدیریت با حضور مسئولین شبکه برگزار گردید.در طول جلسه از اقدامات آقای دکتر قنبری قدردانی گردید.

دومین جلسه تحول نظام سلامت در بهداشت

صبح روز دوشنبه مورخ ۹/۴/۹۳ دومین جلسه تحول نظام سلامت  در بهداشت در محل دفتر مدیریت با حضور کلیه اعضا تشکیل گردید و اقدامات انجام شده توسط اعضا  مطرح شد و همچنین تصمیماتی جهت تسریع و بهبود طرح در شهرستان اتخاذ گردید.

بازدید مدیریتی از مرکز شبانه روزی چرمهین

صبح روز یکشنبه مورخ  ۸/۴/۹۳ بازدید تیم مدیریتی با حضور معاون بهداشتی و کارشناسان ستادی شبکه از مرکز بهداشتی ، درمانی شبانه روزی چرمهین انجام شد

جلسه طرح تحول نظام سلامت

اولین جلسه طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در محل دفتر مدیریت با حضور اعضاء ستاد اجرایی شبکه صبح روز چهارشنبه ۹۳/۴/۳ برگزار  و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

جلسه مسئولین واحدها

جلسه مسئولین واحدها با حضور کارشناسان شبکه ، معاونت بهداشتی ، مسئولین واحدها در تاریخ ۹۳/۴/۱ در ارتباط با برنامه تحول نظام سلامت در محل دفتر مدیریت برگزار گردید.

جلسه طرح تحول نظام سلامت

صبح روز یک شنبه مورخ ۹۳/۴/۱ جلسه مسئولین واحدها با حضور معاون بهداشتی، معاون درمان شبکه در ارتباط با طرح تحول نظام سلامت در محل دفتر مدیریت با حضور مسئولین واحدها برگزار گردید.

طرح هجرت

جلسه طرح هجرت صبح روز یکشنبه ۹۳/۴/۱ با حضور فرماندار ، مدیر یت شبکه بهداشت و درمان لنجان و سایر اعضا در محل فرمانداری تشکیل گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان لنجان RSS