previous pauseresume next

جلسه طرح تحول نظام سلامت

صبح روز یک شنبه مورخ ۹۳/۴/۱ جلسه مسئولین واحدها با حضور معاون بهداشتی، معاون درمان شبکه در ارتباط با طرح تحول نظام سلامت در محل دفتر مدیریت با حضور مسئولین واحدها برگزار گردید.

طرح هجرت

جلسه طرح هجرت صبح روز یکشنبه ۹۳/۴/۱ با حضور فرماندار ، مدیر یت شبکه بهداشت و درمان لنجان و سایر اعضا در محل فرمانداری تشکیل گردید.

کمیته پزشک خانواده شهری

کمیته پزشک خانواده شهری صبح روز یکشنبه مورخ ۹۳/۴/۱ در محل دفتر مدیریت برگزار گردید.

کمیته تحول نظام سلامت

صبح روز یکشنبه مورخ ۹۳/۴/۱ جلسه کمیته تحول نظام سلامت در دفتر مدیریت با حضور اعضاء تشکیل گردید

کمیته تحول نظام سلامت

صبح روز سه شنبه مورخ ۹۳/۳/۲۷ کمیته تحول نظام سلامت با حضور اعضاء ستاد اجرایی شبکه در محل دفتر مدیریت برگزار گردید در این جلسه پیرامون طرح بحث و تبادل نظر انجام شد

کمیته بیماریهای متعلق از آب و غذا

صبح روز دوشنبه مورخ ۹۳/۳/۲۶ کمیته بیماریهای متعلق از آب و غذا در محل دفتر مدیریت با حضور مدیر شبکه ، معاون بهداشتی ، معاون درمان و سایر اعضاء در محل دفتر مدیریت برگزار گردید.

کمیته التور

صبح روز دوشنبه مورخ ۹۳/۳/۲۶ کمیته التور در محل دفتر مدیریت با حضور مدیر شبکه ، معاون بهداشتی و سایر اعضاء تشکیل گردید

بازدید مدیریتی از مرکز شبانه روزی باغبهادران

صبح روز یکشنبه بازدید مدیریتی توسط معاون بهداشتی شبکه و مسئولان واحدها از مرکز روستایی باغبهادران بعمل آمد

بازدید مدیریتی از مرکز شبانه روزی باغبهادران

صبح روز یکشنبه بازدید مدیریتی توسط معاون بهداشتی شبکه و مسئولان واحدها از مرکز روستایی باغبهادران بعمل آمد

کمیسیون تعزیرات حکومتی

صبح روز یکشنبه مورخ ۹۳/۳/۲۵ کمیسیون تعزیرات حکومتی با حضور فرماندار محترم - مدیر شبکه بهداشت - مسئول واحد بهداشت محیط و سایر اعضاء برگزار گردید . در این جلسه گزارش عملکرد واحد بهداشت محیط در تعامل با اداره تعزیرات حکومتی ارایه گردید

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان لنجان RSS