previous pauseresume next

بازدید مدیریتی از مرکز روستایی کچوییه

صبح روز سه شنبه مورخ ۹۳/۱/۱۹ باردید مدیر و معاون بهداشتی شبکه از روستای کچوییه و خانه های بهداشت کچوییه، هاردنگ و زمان آباد صورت گرفت

بازدید نوروزی

بازدید مدیریت شبکه به اتفاق ریاست بیمارستان شهدای لنجان مورخ  پنجم فروردین ماه از بیمارستان شهدای لنجان انجام گرفت در این بازدید نحوه ارایه خدمت به مسافران نوروزی و شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان لنجان RSS