previous pauseresume next

جلسه با سر دفترداران ازدواج شهرستان

روز پنج شنبه ۹۵/۴/۱۰ جلسه هماهنگی با حضورعاقدین شهرستان لنجان در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید در این جلسه آقای دکتر صادقی در خصوص روند انجام آزمایشات ،مشاوره و تایید گواهی ازدواج مطالبی را بیان نمودند 

برگزاری کمیته تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت

روز سه شنبه مورخ ۸/۴/۹۵ کمیته تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در دفتر مدیریت شبکه با حضور مدیریت و معاونت بهداشتی و مسئولین کلیه واحد های ستادی تشکیل گردید

جلسه هماهنگی واموزشی اجرای برنامه ارزیابی سطح خطر وایمنی مراکز وتسهیلات بهداشتی درمانی

 جلسه هماهنگی واموزشی اجرای برنامه ارزیابی سطح خطر وایمنی مراکز وتسهیلات بهداشتی درمانی،درتاریخ ۹۵/۴/۵درمحل  سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.دراین جلسه که با حضور مراقبین سلامت تشکیل شد به اهمیت ارزیابی سطح  مخاطرات طبیعی  وانسان ساز وهمچنین ارزیابی سطح ایمنی مراکز ،به عنوان اولین اقدام جهت امادگی در برابر بلایا ،اشاره گردید  

EOP برگزاری کارگاه اموزشی تدوین برنامه عملیاتی در زمان بلایا

کارگاه اموزشی در خردادماه ۹۵جهت پزشکان،تعدادی از مسولین واحدهای ستادی وجمعی از مراقبین سلامت فعال در برنامه های بلایا،وبا حضور کارشناس واحد استانی برنامه های مدیریت خطر بلایا در محل سالن اجتماعات شبکه ،برگزار گردید.دراین کارگاه قسمت های مختلف تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به بلایا ،شرح داده شدوسپس مراحل  مختلف به صورت کار گروهی وعملی تمرین شد.

برگزاری کمیته پایش و ارزشیابی درشهرستان لنجان

شنبه  مورخ ۳۰/۳/۹۵ کمیته پایش با حضور اعضای کمیته و پایشگران در دفتر معاونت بهداشتی شبکه بهداشت لنجان برگزار گردید. در این جلسه گزارشی از جلسه مورخ ۱۷/۳/۹۵مرکز بهداشت استان توسط دبیر کمیته ارائه و تاکید گردید.،سپس ضمن بررسی مشکلات موجود  ومروردستورالعملها وابزار پایش درخصوص نحوه واهمیت پایش  نیروهای دولتی تصمیم گیری  و برنامه ریزی شد 

جلسه آموزشی رابطین سلامت ادارات

روزسه شنبه  مورخ بیست وپنجم خرداد ماه۱۳۹۵ دومین جلسه هماهنگی رابطین سلامت ادارات  توسط واحد آموزش و ارتقای سلامت در سالن اجتماعات  شبکه بهداشت ودرمان لنجان  برگزار گردید. در این جلسه  درخصوص  برنامه ملی خود مراقبتی در ابعاد فردی ، خانوادگی وسازمانی توضیحات لازم داده شد  سپس در مورد رویکرد خود مراقبتی سازمانی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی برنامه ملی خود مراقبتی ونحوه تدوین برنامه عملیاتی سازمانی آموزش های لازم  داده شد  و مقرر گردید رابطین سلامت ادارات با  تشکیل شوراهای ارتقای سلامت، مشکلات سلامتی کارکنان ، ارباب رجوع وجامعه را بررسی  و برنامه اجرایی عملیاتی در ارگانهای مربوطه را تدوین ومداخلات سلامتی را اجرا نمایند 

جلسه کمیته تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت

کمیته درتاریخ۹۵/۳/۲۴روز یکشنبه ساعت ۹ صبح با حضور مدیریت محترم شبکه، اعضای محترم شرکت تأمین سلامت وکلیه مسولین واحدهای ستادی درمحل دفترمدیریت تشکیل گردید.

برگزاری جلسه آموزشی با عناوین ارگونومی وپیشگیری از بیماری دیابت

در تاریخ ۹۵/۳/۲۴ جلسه آموزشی ارگونومی وپیشگیری از بیماری دیابت جهت پنجاه نفر ازکارگران  خدمات شهری  شهرداری چمگردان توسط واحد بهداشت حرفه ای  با همکاری واحد بهبود تغذیه  شبکه در محل سالن اجتماعات شهرداری چمگردان برگزار گردید. هدف از اجرای این دوره ارتقای آگاهی کارگران  خدمات شهری  و پیشگیری از عوارض اسکلتی عضلانی وبیماری دیابت، سپس آموزش خانوارهای تحت پوشش آنان می باشد

پیگیری بهسازی منطقه صنعتی چمگردان

واحد بهداشت حرفه ای شبکه باهماهنگی با ارگانهای  مختلف درخصوص مشکلات بهداشتی  منطقه صنعتی چمگردان وهم چنین  طرح موضوع در کار گروه تخصصی سلامت وامنیت غذایی شهرستان، موفق به بهسازی منطقه صنعتی چمگردان گردید که طی مراسمی  باحضور مسئولین شهرستان ، تسهیلات بهداشتی  احداث شده افتتاح گردید

گزارش جلسه کمیته تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت

کمیته تحول نظام سلامت  با حضور مدیریت محترم شبکه معاونت درمان  و کلیه مسئولین واحدهای ستادی در مورخ ۹۵/۳/۲۰ دفتر مدیریت تشکیل گردید

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان لنجان RSS