previous pauseresume next

تجهیز سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان

تجهیز سالن  کنفرانس شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان  به میز کنفرانس و تعداد ۲۰ دستگاه رایانه و همچنین شبکه بندی در مورخ ۱۱ مرداد ماه انجام گردیده و آماده برگزاری کلاسهای آموزشی سامانه یکپارچه بهداشت جهت کلیه کارکنان فعال در این سامانه می باشد

کلاس آموزشی بیماریهای منتقله از آب و غذا و مشاوره در ایدز

کلاس آموزشی بیماریهای منتقله از آب و غذا و مشاوره در ایدز ویژه کلیه مراقبین سلامت زن در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان لنجان در تاریخ ۵و۶ مرداد ماه ۱۳۹۵ برگزار گردید در این جلسه مسول مبارزه با بیماری ها و پزشک اپیدمیولوژیست نکات علمی و اجرایی در خصوص بیماری های منتقلهاز آب وغذا را بیان نمودند 

برگزاری جلسه آموزشی رابطین سلامت ادارات

در تاریخ ۹۵/۴/۲۷ واحد آموزش سلامت شبکه بهداشت ودرمان لنجان  با همکاری واحد سلامت باروری  ،جلسه آموزشی رابطین سلامت ادارات را با موضوع روز ملی جمعیت وراهکارهای افزایش نرخ باروری برگزار نمود .دراین جلسه در خصوص روز جمعیت ، روز ملی جمعیت ، وضعیت وشاخص باروری کلی در ایران ، استان وشهرستان توضیحات لازم داده شد .در ادامه ناباروری وعلل آن بیان گردید .در پایان جلسه  به سوالات حضار پاسخ داده شد وکتابهای اموزشی با عناوین تک فرزندی وپکیج ازدواج به حاضرین جلسه تحویل داده شد .

تشکیل شورای ارتقای سلامت در محل کار

درراستای برنامه ملی خود مراقبتی سازمانی در  تاریخ ۱۵/۴/۹۵ واحد آموزش سلامت شبکه بهداشت ودرمان لنجان اقدام به تشکیل شورای ارتقای سلامت در محل کار با حضور مدیر ومعاون بهداشتی ومسئولین واحدهای ستادی  نمود  .در این جلسه اعضاءکارگروه ارتقای سلامت در محل کار تعیین وخلاصه خط مشی برنامه معرفی شد ومقررگردیدحیطه های سلامت  در همکاران نیاز سنجی واولویت بندی گردند ومتعاقب آن برنامه مربوطه طراحی واجرا گردد 

جلسه هماهنگی بیماری های مشترک انسان و حیوان(زئونوز)

جلسه هماهنگی بیماری های مشترک انسان وحیوان با حضور نماینده شبکه دامپزشکی شهرستان و کارشناسان واحدهای مبارزه با بیماریها و واحد بهداشت محیط در تاریخ ۱۴/۴/۹۵ در دفتر مدبریت این شبکه برگزار گردید.در این جلسه خانم دکتر اسدیان در خصوص اهمیت اقدامات پیشگیرانه بیماری های مشترک انسان و حیوان توضیحاتی بیان نمودند.

جلسه با سر دفترداران ازدواج شهرستان

روز پنج شنبه ۹۵/۴/۱۰ جلسه هماهنگی با حضورعاقدین شهرستان لنجان در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید در این جلسه آقای دکتر صادقی در خصوص روند انجام آزمایشات ،مشاوره و تایید گواهی ازدواج مطالبی را بیان نمودند 

برگزاری کمیته تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت

روز سه شنبه مورخ ۸/۴/۹۵ کمیته تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در دفتر مدیریت شبکه با حضور مدیریت و معاونت بهداشتی و مسئولین کلیه واحد های ستادی تشکیل گردید

جلسه هماهنگی واموزشی اجرای برنامه ارزیابی سطح خطر وایمنی مراکز وتسهیلات بهداشتی درمانی

 جلسه هماهنگی واموزشی اجرای برنامه ارزیابی سطح خطر وایمنی مراکز وتسهیلات بهداشتی درمانی،درتاریخ ۹۵/۴/۵درمحل  سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.دراین جلسه که با حضور مراقبین سلامت تشکیل شد به اهمیت ارزیابی سطح  مخاطرات طبیعی  وانسان ساز وهمچنین ارزیابی سطح ایمنی مراکز ،به عنوان اولین اقدام جهت امادگی در برابر بلایا ،اشاره گردید  

EOP برگزاری کارگاه اموزشی تدوین برنامه عملیاتی در زمان بلایا

کارگاه اموزشی در خردادماه ۹۵جهت پزشکان،تعدادی از مسولین واحدهای ستادی وجمعی از مراقبین سلامت فعال در برنامه های بلایا،وبا حضور کارشناس واحد استانی برنامه های مدیریت خطر بلایا در محل سالن اجتماعات شبکه ،برگزار گردید.دراین کارگاه قسمت های مختلف تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به بلایا ،شرح داده شدوسپس مراحل  مختلف به صورت کار گروهی وعملی تمرین شد.

برگزاری کمیته پایش و ارزشیابی درشهرستان لنجان

شنبه  مورخ ۳۰/۳/۹۵ کمیته پایش با حضور اعضای کمیته و پایشگران در دفتر معاونت بهداشتی شبکه بهداشت لنجان برگزار گردید. در این جلسه گزارشی از جلسه مورخ ۱۷/۳/۹۵مرکز بهداشت استان توسط دبیر کمیته ارائه و تاکید گردید.،سپس ضمن بررسی مشکلات موجود  ومروردستورالعملها وابزار پایش درخصوص نحوه واهمیت پایش  نیروهای دولتی تصمیم گیری  و برنامه ریزی شد 

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان لنجان RSS