previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی رابطین سلامت ادارات

در تاریخ ۹۵/۴/۲۷ واحد آموزش سلامت شبکه بهداشت ودرمان لنجان  با همکاری واحد سلامت باروری  ،جلسه آموزشی رابطین سلامت ادارات را با موضوع روز ملی جمعیت وراهکارهای افزایش نرخ باروری برگزار نمود .دراین جلسه در خصوص روز جمعیت ، روز ملی جمعیت ، وضعیت وشاخص باروری کلی در ایران ، استان وشهرستان توضیحات لازم داده شد .در ادامه ناباروری وعلل آن بیان گردید .در پایان جلسه  به سوالات حضار پاسخ داده شد وکتابهای اموزشی با عناوین تک فرزندی وپکیج ازدواج به حاضرین جلسه تحویل داده شد .

تشکیل شورای ارتقای سلامت در محل کار

درراستای برنامه ملی خود مراقبتی سازمانی در  تاریخ ۱۵/۴/۹۵ واحد آموزش سلامت شبکه بهداشت ودرمان لنجان اقدام به تشکیل شورای ارتقای سلامت در محل کار با حضور مدیر ومعاون بهداشتی ومسئولین واحدهای ستادی  نمود  .در این جلسه اعضاءکارگروه ارتقای سلامت در محل کار تعیین وخلاصه خط مشی برنامه معرفی شد ومقررگردیدحیطه های سلامت  در همکاران نیاز سنجی واولویت بندی گردند ومتعاقب آن برنامه مربوطه طراحی واجرا گردد 

جلسه هماهنگی بیماری های مشترک انسان و حیوان(زئونوز)

جلسه هماهنگی بیماری های مشترک انسان وحیوان با حضور نماینده شبکه دامپزشکی شهرستان و کارشناسان واحدهای مبارزه با بیماریها و واحد بهداشت محیط در تاریخ ۱۴/۴/۹۵ در دفتر مدبریت این شبکه برگزار گردید.در این جلسه خانم دکتر اسدیان در خصوص اهمیت اقدامات پیشگیرانه بیماری های مشترک انسان و حیوان توضیحاتی بیان نمودند.

جلسه با سر دفترداران ازدواج شهرستان

روز پنج شنبه ۹۵/۴/۱۰ جلسه هماهنگی با حضورعاقدین شهرستان لنجان در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید در این جلسه آقای دکتر صادقی در خصوص روند انجام آزمایشات ،مشاوره و تایید گواهی ازدواج مطالبی را بیان نمودند 

برگزاری کمیته تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت

روز سه شنبه مورخ ۸/۴/۹۵ کمیته تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت در دفتر مدیریت شبکه با حضور مدیریت و معاونت بهداشتی و مسئولین کلیه واحد های ستادی تشکیل گردید

جلسه هماهنگی واموزشی اجرای برنامه ارزیابی سطح خطر وایمنی مراکز وتسهیلات بهداشتی درمانی

 جلسه هماهنگی واموزشی اجرای برنامه ارزیابی سطح خطر وایمنی مراکز وتسهیلات بهداشتی درمانی،درتاریخ ۹۵/۴/۵درمحل  سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.دراین جلسه که با حضور مراقبین سلامت تشکیل شد به اهمیت ارزیابی سطح  مخاطرات طبیعی  وانسان ساز وهمچنین ارزیابی سطح ایمنی مراکز ،به عنوان اولین اقدام جهت امادگی در برابر بلایا ،اشاره گردید  

EOP برگزاری کارگاه اموزشی تدوین برنامه عملیاتی در زمان بلایا

کارگاه اموزشی در خردادماه ۹۵جهت پزشکان،تعدادی از مسولین واحدهای ستادی وجمعی از مراقبین سلامت فعال در برنامه های بلایا،وبا حضور کارشناس واحد استانی برنامه های مدیریت خطر بلایا در محل سالن اجتماعات شبکه ،برگزار گردید.دراین کارگاه قسمت های مختلف تدوین برنامه عملیاتی پاسخ به بلایا ،شرح داده شدوسپس مراحل  مختلف به صورت کار گروهی وعملی تمرین شد.

برگزاری کمیته پایش و ارزشیابی درشهرستان لنجان

شنبه  مورخ ۳۰/۳/۹۵ کمیته پایش با حضور اعضای کمیته و پایشگران در دفتر معاونت بهداشتی شبکه بهداشت لنجان برگزار گردید. در این جلسه گزارشی از جلسه مورخ ۱۷/۳/۹۵مرکز بهداشت استان توسط دبیر کمیته ارائه و تاکید گردید.،سپس ضمن بررسی مشکلات موجود  ومروردستورالعملها وابزار پایش درخصوص نحوه واهمیت پایش  نیروهای دولتی تصمیم گیری  و برنامه ریزی شد 

جلسه آموزشی رابطین سلامت ادارات

روزسه شنبه  مورخ بیست وپنجم خرداد ماه۱۳۹۵ دومین جلسه هماهنگی رابطین سلامت ادارات  توسط واحد آموزش و ارتقای سلامت در سالن اجتماعات  شبکه بهداشت ودرمان لنجان  برگزار گردید. در این جلسه  درخصوص  برنامه ملی خود مراقبتی در ابعاد فردی ، خانوادگی وسازمانی توضیحات لازم داده شد  سپس در مورد رویکرد خود مراقبتی سازمانی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی برنامه ملی خود مراقبتی ونحوه تدوین برنامه عملیاتی سازمانی آموزش های لازم  داده شد  و مقرر گردید رابطین سلامت ادارات با  تشکیل شوراهای ارتقای سلامت، مشکلات سلامتی کارکنان ، ارباب رجوع وجامعه را بررسی  و برنامه اجرایی عملیاتی در ارگانهای مربوطه را تدوین ومداخلات سلامتی را اجرا نمایند 

جلسه کمیته تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت

کمیته درتاریخ۹۵/۳/۲۴روز یکشنبه ساعت ۹ صبح با حضور مدیریت محترم شبکه، اعضای محترم شرکت تأمین سلامت وکلیه مسولین واحدهای ستادی درمحل دفترمدیریت تشکیل گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان لنجان RSS