previous pauseresume next

برگزاری جلسه هماهنگی درون بخشی به مناسبت هفته ملی سلامت مردان

نظر به فرارسیدن هفته ملی سلامت مردان (۱-۷ اسفند ماه) جلسه ای جهت هماهنگی و پیش بینی فعالیتهای مرتبط با این هفته در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۸ با حضور خانم دکتر اسدیان معاون شبکه ، مسئولین و کارشناسان ستادی تشکیل شد .در ابتدای جلسه خانم دکتر اسدیان هدف از تشکیل جلسه را هماهنگی فعالیتهای هفته و شعار سال ۹۸ با عنوان "محیط کار سالم، کارکنان سالم"بیان نمود ،در ادامه کارشناس مسئول بهداشت خانواده در خصوص نحوه نامگذاری این هفته و اهمیت ان مطالب ذیل را عنوان کرد

برگزاری جلسه هماهنگی برون بخشی به مناسبت هفته ملی سلامت مردان

نظر به فرارسیدن هفته ملی سلامت مردان (۱-۷ اسفند ماه) جلسه ای جهت هماهنگی و پیش بینی فعالیتهای مرتبط با این هفته در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۸ با حضور آقای دکتر وحدتی مدیر شبکه،خانم دکتر اسدیان معاون شبکه ، مسئولین ادارات مرتبط و جمعی از کارشناسان برگزار شد

کارگاه آموزشي" دمانس در سالمندان " ويژه بهورزان در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۸ برگزار گردید.

کارگاه آموزشي" دمانس در سالمندان "

ويژه  بهورزان در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۸   برگزار گردید.

طی این کارگاه آموزشی در خصوص تعارف دمانس و آلزایمر در سالمندان، غربالگری اختلالات دمانس، پیشگیری از آلزایمر و ارتباط با بیماران مبتلا به آلزایمرو ....به ۳۴ نفر از بهورزان توسط خانم وفایی مربی محترم بهورزی   آموزش لازم داده شد و در پایان نحوه برگزاری جلسه آموزش گروهی سالمندان و تکمیل مستندات کلاس توسط خانم سلیمانی  مرور گردید.

کارگاه آموزشي" دمانس در سالمندان " ويژه مراقبین سلامت (برون سپاری) در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۸ برگزار گردید.

کارگاه آموزشي" دمانس در سالمندان "

ويژه  مراقبین سلامت (برون سپاری) در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۸   برگزار گردید.

طی این جلسات در خصوص تعارف دمانس و آلزایمر در سالمندان، غربالگری اختلالات دمانس، پیشگیری از آلزایمر و ارتباط با بیماران مبتلا به ۳۰نفر از مراقبین سلامت توسط خانم سلیمانی،  آموزش لازم داده شد و در پایان تعدادی از گزارش موردی ازافراد مبتلا  به دمانس آلزایمر مرور گردید.

کارگاه آموزشي" دمانس در سالمندان و خودمراقبتی ملی" ويژه مراقبین سلامت در تاریخ ۱۷و۱۶/۱۰/۹۸ برگزار گردید.

کارگاه آموزشي" دمانس در سالمندان و خودمراقبتی ملی"

ويژه  مراقبین سلامت در تاریخ ۱۷و۱۶/۱۰/۹۸   برگزار گردید.

طی این جلسات در خصوص تعارف دمانس و آلزایمر در سالمندان، غربالگری اختلالات دمانس، پیشگیری از آلزایمر و ارتباط با بیماران مبتلا به آلزایمرو همچنین برنامه ملی خودمراقبتی و ارتقاء سلامت در محیط کار به ۹۰ نفر از مراقبین سلامت توسط خانم سلیمانی، خانم اسحاقیان و دکتر باقری  آموزش لازم داده شد و در پایان تعدادی از گزارش موردی از افراد مبتلا  به دمانس آلزایمربه اتفاق مراقبین سلامت  مرور گردید.

کارگاه آموزشي" سلامت زنان میانسال در دوره باروری و یائسگی "

کارگاه آموزشي" سلامت زنان میانسال در دوره باروری و یائسگی  "

ويژه مراقب سلامت زن و مرد،مراقب سلامت ماما در تاریخ ۵،۴/۹/۹۸   برگزار گردید.

طی این جلسه در خصوص مباحث مـشکلات ادراری در دوران بـاروری و یائسگی ، AUB ها و درمان آنها ، نقش فیتواستروژنها در دوران یائسگی، مشاوره گروهی یائسگی، مشاوره عملکرد جنسی ،توسط خانم دکتر دیانی و خانم شفائی زاده آموزش لازم داده شد.

کارگاه آموزشي" شیوه زندگی سالم در میانسالان با رویکرد مشاوره برای تغییر رفتار"

کارگاه آموزشي" شیوه زندگی سالم در میانسالان با رویکرد مشاوره برای تغییر رفتار"

ويژه مراقب سلامت زن و مرد،مراقب سلامت ماما در تاریخ ۵،۴/۹/۹۸   برگزار گردید.

طی این جلسه در خصوص مباحث اصول و مبانی فعالیت جسمانی و ورزش درمانی، برنامه ورزشی در میانسالان سالم ، برنامه ورزشی میانسالان مبتلا به کمر درد مزمن،برنامه ورزشی  در میانسالان مبتلا به استئو آرتریت زانو برنامه ورزشی در میانسالان مبتلا به دیابت نوع ۲،برنامه ورزشی در میانسالان مبتلا به پوکی استخوان،برنامه ورزشی در میانسالان مبتلا به بیماری قلبی،برنامه ورزشی در میانسالان مبتلا به فشار خون بالا،توسط خانم دکتر دیانی و خانم فتاحیان آموزش لازم داده شد.

شعار هفته ملی سلامت بانوان ایرانی سال ۱۳۹۸"ورزش ، شادابی ، آرامش "

شعار هفته ملی  سلامت  بانوان  ایرانی سال ۱۳۹۸"ورزش ، شادابی ، آرامش "می باشد

روز شمار و محور های اطلاع رسانی هفته ملی سلامت بانوان ایرانی ۱۳۹۸

برگزاری جلسه هماهنگی برون بخشی به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان

نظر به فرارسیدن هفته ملی سلامت بانوان (۱۰-۱۶ آبان ماه) جلسه ای جهت هماهنگی و پیش بینی فعالیتهای مرتبط با این هفته در تاریخ ۱/۸/۹۸ با حضور آقای دکتر وحدتی مدیر شبکه،خانم دکتر اسدیان معاون شبکه ، مسئولین ادارات مرتبط و جمعی از کارشناسان برگزار شد.در ابتدای جلسه مدیر شبکه بهداشت ودرمان، با اشاره به شعار هفته سلامت بانوان " ورزش، شادابی، آرامش " به تشریح برنامه های هفته ملی سلامت بانوان پرداخت. ،در ادامه کارشناس مسئول بهداشت خانواده پیرامون نقش سایر ارگان ها در پیشبرد اهداف برنامه سلامت بانوان و ارتقای آموزشی مطالبی را ارائه کرد.و به اهمیت ورزش، تحرک بدنی، داشتن تغذیه سالم وعدم استفاده از دخانیات در ارتقای سلامت زنان تاکید نمودند.

برگزاری جلسه هماهنگی درون بخشی به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان

نظر به فرارسیدن هفته ملی سلامت بانوان (۱۰-۱۶ آبان ماه) جلسه ای جهت هماهنگی و پیش بینی فعالیتهای مرتبط با این هفته در تاریخ ۳۰/۷/۹۸ با حضور آقای دکتر وحدتی مدیر شبکه،خانم دکتر اسدیان معاون شبکه ، مسئولین و کارشناسان ستادی تشکیل شد .در ابتدای جلسه آقای دکتر وحدتی هدف از تشکیل جلسه را هماهنگی فعالیتهای هفته و شعار سال ۹۸ با عنوان " ورزش، شادابی، آرامش " بیان نمود ،در ادامه کارشناس مسئول بهداشت خانواده در خصوص نحوه نامگذاری این هفته و اهمیت ان مطالب ذیل را عنوان کرد.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان لنجان RSS